PRIMARIA COMUNEI NEGOI

Judetul Dolj

EVENIMENTE Comunicat de presă Eveniment lansare Proiect POCU- 29.09.2017

» Inapoi Comunicat de presă Eveniment lansare Proiect POCU- 29.09.2017 29.09.2017 -22.09.2023 Comunicat de presă - 29.09.2017 LANSARE PROIECT ID: 101949 Titlu: „Doar impreuna putem reusi - Masuri integrate pentru combaterea marginalizarii rurale” In perioada 21.08.2017 – 20.08.2020 parteneriatul format din: Primaria Comunei Negoi, Școala Gimnazială Negoi si Fundația Universitară Hyperion, implementeaza proiectul cu titlul „Măsuri active pentru integrare socială”. Obiectivul general al proiectului: Reducerea saraciei si excluziunii sociale a grupurilor vulnerabile care includ cetateni romi prin masuri integrate de educatie, formare profesionala continua, ocupare, locuire, antreprenoriat si asistenta sociala. Obiectivul general al proiectului are efect pozitiv pe termen lung prin diminuarea fenomenului de saracie generalizata. Obiectiv Specific 1 – Limitarea abandonului scolar in randul a 105 elevi din comunitatea marginalizata prin programe de tip after school si a doua sansa, precum si prin consiliere la care vor participa si parintii acestora (1 parinte pentru 1 elev). Obiectiv Specific 2 – Ucenicie pentru 100 tineri din comunitatea marginalizata Obiectiv Specific 3 – Consilierea, orientarea si medierea a 493 membri ai grupului tinta pe piata muncii Obiectiv Specific 4 – Formare profesionala continua pentru 375 membri ai grupului tinta Obiectiv Specific 5 – 170 locuri de munca create si subventionarea angajatorilor Obiectiv Specific 6 – Sprijinirea a 18 membri ai grupului tinta in vederea infiintarii unei noi afaceri Obiectiv Specific 7 - Sprijinirea a 3 servicii de tip socio-medical in comunitatea marginalizata Obiectiv Specific 8 – Cresterea gradului de confort in comunitatea marginalizata prin resurse alternaltive de energie (montarea a 38 panouri fotovoltaice) si prin reabilitarea a 25 locuinte. Obiectiv Specific 9 – Sprijin pentru 493 membri ai comunitatii marginalizate in vederea obtinerii si completarii documentelor personale. Obiectiv Specific 10 – 18 Workshop-uri si Campanii de informare si constientizare si 6 seminarii care au ca scop implicarea comunitatii in problemele sociale locale. Proiectul este implementat prin intermediul finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate. Valoarea totală a proiectului este de 15.910.187,69 lei. Conferinta de lansare a proiectului va avea loc in data 29.09.2017, ora 09.00 in localitatea Negoi la Caminul Cultural. Proiect cofinanțat din Fondul SOCIAL EUROPEAN prin Programul Capital Uman 2014 – 2020 Date de contact: Primar: Lidia Adriana ZAVELEA, tel: 0251.325.088, mail: lidiazavelea@yahoo.com.


Fisiere: